Ngày đăng 04/11/2019 | 01:28 PM

Thông báo kết quả sơ tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019

Lượt xem: 25  |  Chia sẻ: 0
(Hatech) Thông báo kết quả sơ tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019
Thông báo kết quả sơ tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019
Hatechs
Lượt xem: 25  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?