Ngày đăng 16/04/2016 | 10:23 AM

Đánh giá tiến độ thực hiện đề tài "Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của Hà Nội trong vùng Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030"

Lượt xem: 18  |  Chia sẻ: 0
(Hatech) Ngày 08/4/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức đánh giá định kỳ nhằm kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của Hà Nội trong Vùng Thủ đô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030” do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc-Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài
Ngày 08/4/2016, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức đánh giá định kỳ nhằm kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp xây dựng và khai thác lợi thế của Hà Nội trong Vùng Thủ đô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030” do PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc-Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài. Ngoài TS. Lê Ngọc Anh- Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội - chủ trì buổi đánh giá, còn có TS.Nghiêm Xuân Đạt - Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu KH & CN cấp Thành phố 01X-10; GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ - Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD và các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng và các cán bộ khoa học, quản l‎ý thuộc Sở KH&CN Hà Nội cũng như các cán bộ nghiên cứu của Đề tài.

Các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia cuộc họp đã thống nhất đánh giá: Đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu theo kế hoạch năm 2016, đã hoàn thành những nội dung cơ bản về mặt lý luận, đã hoàn thành phần lớn các chuyên đề khoa học, chuẩn bị chu đáo và triển khai một cách có hệ thống công tác điều tra, khảo sát.

Các đại biểu tham dự cuộc họp nhận định: Với các kết quả đạt được, Đề tài có triển vọng thành công, hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, các nhà khoa học và các cán bộ quản l‎ý tham dự cuộc họp đã có những góp ‎ý cụ thể về một số nội dung cần nghiên cứu sâu hơn (đặc biệt là cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá lợi thế so sánh của Thủ đô trong Vùng, tiêu chí lựa chọn các lợi thế để Hà Nội xây dựng, củng cố và phát triển), cảnh báo Chủ nhiệm đề tài và các cán bộ nghiên cứu về những rủi ro có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn cuối của đề tài cũng như những biến động có thể sẽ xuất hiện trong giai đoạn tới, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện đề tài.

Một số hình ảnh của buổi họp đánh giá tiến độ thực hiện đề tài:
Nguyễn Hà
Lượt xem: 18  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?