Ngày đăng 27/10/2020 | 07:51 AM

Quy định hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Lượt xem: 21  |  Chia sẻ: 0
(Hatech) Quy định hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
Quy định thời gian đào tạo cao đẳng, trung cấp
Theo đó, quy định thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp THCS trở lên là từ 1 đến 2 năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo;
Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình;
Người có bằng tốt nghiệp THCS, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ CĐ thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa THPT;
Thời gian đào tạo trình độ CĐ theo niên chế được thực hiện từ 2 đến 3 năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT; từ 1 đến 2 năm học tùy theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.
Thời gian đào tạo trình độ CĐ theo phương thức tích lũy môn đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.
Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình bao gồm thời gian tối đa để hoàn thành các môn học, mô đun trong chương trình, được tính từ thời điểm bắt đầu môn học, mô đun thứ nhất đến khi hoàn thành môn học, mô đun cuối cùng của chương trình và thời gian tối đa để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp hoặc hoàn thành chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.
Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình do hiệu trưởng quyết định, đảm bảo không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 2 đến 3 năm học, không vượt quá 3 lần thời gian thiết kế cho chương trình từ 1 đến dưới 2 năm học.
Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối với người học thuộc vào 1 trong các trường hợp sau:
Được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục học tại trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; vì lý do sức khỏe phỉa dừng học trong thời gian dài để điều trị; bi truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học.
Thời gia tối đa đối với chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao có tính chất đặc thù do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất quy định.
Người học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành 1 trong 2 chương trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.
Bảo lưu điểm tối đa là 5 năm đối với sinh viên cao đẳng
Việc bảo lưu kết quả học tập áp dụng cho người học có các môn học, mô đun đạt yêu cầu từ chương trình đào tạo của trường, của trường nơi chuyển đi (trường hợp chuyển trường) hoặc của một trong hai trường liên kết đào tạo (trường hợp học cùng lúc hai chương trình).
Học sinh, sinh viên hệ cao đẳng được bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập không quá 5 năm.
Người học có nhu cầu được bảo lưu kết quả học tập phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017. 
Nguồn cổng TTĐT – BLĐTB&XH
Hatechs
Lượt xem: 21  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?